Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

Dodano przez koles1989 | 1 lutego 2017 14:50
Licznik odwiedzin: 1474

Kilka dni temu opublikowany został raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.  Pełny raport roczny opublikowany zostanie 10 kwietnia 2017 roku.

Czego dowiadujemy się z raportu:

– Zobowiązania długoterminowe z tytułu długoterminowych kredytów bankowych pozostają na niezmiennym poziomie 500 tys zł.

– Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 378 546,16 zł w porównaniu do 2015 roku. Przyczyna tego stanu omówiona jest w części opisowej.

– Zobowiązania GieKSy na dzień 2016.12.31 wynoszą 2 091 478,75 zł.

– Krótkoterminowe należności zwiększyły się w porównaniu do 2015 roku o 562 869,29 zł i wynoszą 898 231,69 zł.

– Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2016 roku wzrosły o 1 120 742,40 zł w porównaniu do poprzedniego roku. Łącznie przychody wynosiły 3 425 419,15 zł.

– Koszty sprzedanych produktów również wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku. Łącznie koszty wyniosły 8 167 747,89 zł.

– Rok 2016 zakończyliśmy ze stratą na działalności gospodarczej -3 775 881,76 zł. Strata jest o 2 873 733,59 zł mniejsza niż w poprzednim okresie.

W części opisowej dowiadujemy się o działaniach w omawianym kwartale:

W dniu 12 października 2016 r. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. powziął informację o dokonaniu w dniu 11 października 2016 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 44.123.735,00 zł do kwoty 46.123.735,00 zł poprzez emisję 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Nadto w dniu 30 listopada 2016 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/11/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii W i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Na mocy § 7a Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2016 r. nr 5/07/2016, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 zł, czyli do kwoty 48.123.735,00 zł, poprzez emisję 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki w głównej mierze skoncentrowana była na prowadzeniu drużyn w rozgrywkach siatkówki mężczyzn, piłki nożnej kobiet i mężczyzn oraz tenisa. Z tymi zdarzeniami oraz wydatkami na poczet wynagrodzeń wiązały się główne koszty w zakresie wydatków IV kwartału. Funkcjonowanie Spółki jako wielosekcyjnego klubu sportowego znalazło swoje odbicie we wzroście kosztów podstawowych oraz kosztów ogólnego zarządu. Co ważne, stan zobowiązań Spółki nie uległ zasadniczym zmianom w porównaniu do stanu za III kwartał 2016 roku, a jego wysokość w dużej mierze związana jest z uwzględnieniem wartości niewypłaconych wynagrodzeń i kosztów działalności za miesiąc grudzień 2016 roku. Dodatkowo, w tym zakresie znaczenie ma także zauważalny wzrost w pozycji dotyczącej należności krótkoterminowych Spółki, które zostaną uiszczone już po zakończeniu IV kwartału 2016 roku.

Biorąc pod uwagę przedstawione w raporcie dane należy zwrócić szczególną uwagę na znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Jest to związane przede wszystkim z pozyskaniem przez Spółkę sponsora strategicznego Aasa Polska S.A. Nadto, udało się pozyskać kolejnych partnerów w ramach działającego Klubu Biznesu.

Należy także zwrócić uwagę na pojawienie się skokowy wzrost dotyczący aktywów Spółki, w szczególności aktywów obrotowych, który związany jest ze wspomnianym już wzrostem stanu należności krótkoterminowych, ale przede wszystkim z objęciem 1 000 000 akcji w spółce zależnej Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.

3 komentarze »

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, jednakże zastrzega sobie prawo do ich cenzurowania lub usuwania.
  1. pawel — 5 lutego 2017 @ 10:04

    speawe zglosilem do knf wczoraj ktos jawnie manipulowal kursem gkskatowice zrzut na 50gr i odrazu otwarcie luka 39gr z ukrytego,niech sie przyjrza jezeli tak dalej beda manipulowac to bede dalej wnioskowal o wyjasnienie sprawy i zawieszenie kursu pozdr akcjonariusz

  2. pawel — 4 lutego 2017 @ 06:56

    a czemu kurs spolki tak zlecial na 39gr wczoraj jeszcze z ukrytego byla dystrybucja,odrazu zrzut na 50gr i otwarcie 39gr kolejnymi widlami 39gr,czyzby cos zlego sie dzialo w spolce

  3. ug — 1 lutego 2017 @ 16:18

    kiedy GKS będzie bez żadnych długów ?

 

Dodaj komentarz

*